Avtalevilkår

Generelt

Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge.

Parter

Selger er: Boostamins AS, Constitutionens vei 9, 4085 Hundvåg. E-post kontakt@boostamins.no. Foretaksnummer er 922 239 207 og blir i det følgende benevnt “Boostamins”, “vi” eller “oss”.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen uavhengig av salgskanal, og blir i det følgende benevnt “du”, “deg”, “din”, “ditt” eller “kunden”. Personen må være fylt 18 år for å bli kunde av Boostamins.

Abonnement

Boostamins selger produktene på løpende abonnementsbasis med leveringsfrekvens annenhver måned, uten kjøpsforpliktelse eller bindingstid.

Abonnementet kan sies opp fortløpende. Unntaket er når produkter allerede er sendt fra oss, normalt 14 dager før du skal motta neste levering. Du forplikter deg derfor til å motta og betale for denne leveringen.

Endringer av produkter, leveringsform og leveringsfrekvens kan forekomme. Varsel om endringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Mindre endringer, eksempelvis endret emballasje, vil ikke bli varslet. Abonnementstegning kan nektes ved saklig grunn, slik som svindelforsøk, manglende kredittverdighet og lignende.

Ekstra kjøpstrygghet

Du kan når som helst ta kontakt med kundeservice for å pause, endre eller avslutte ditt abonnement.

Leveranse

Vi sender våre forsendelser med ordinær post. Din første bestilling kommer hjem i din postkasse innen den 30. påfølgende måned. Deretter mottar du nye forsendelser annenhver måned. Ved spesielle tilbud, større eller flere bestillinger kan det forekomme at bestillingen må hentes på postkontoret grunnet størrelse og vekt.

Betaling

Det er en forutsetning at du registrerer betalingsopplysninger når du kjøper et Boostamins-abonnement. Opplysninger om hvilke kreditt- og betalingskort som kan benyttes finner du på nettsidene.

Betalingsopplysninger du har registrert, behandles og lagres på vegne av Boostamins av en tredjepart som er godkjent i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder (PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard).

Forsendelsene betales forskuddsvis og trekkes fra oppgitt kreditt- eller bankkort eller annet avtalt betalingsmiddel som for eksempel Klarna eller lignende betalingstjenester. Dersom du velger å betale gjennom Klarna eller lignende tjenester kan du bli bedt om å akseptere vilkårene for den aktuelle tjenesten. Mer informasjon om betaling via Klarna finnes på www.klarna.no. Betaling for fornyelse av løpende månedsabonnement forfaller på slutten av hver abonnementsperiode, normalt annenhver måned.

Det er ditt ansvar å sørge for at du kan betale abonnementsbetalingen når beløpet forfaller. Ved forsinket betaling kan Boostamins kreve forsinkelsesrenter samt avgifter og omkostninger ved eventuell betalingspåminnelse og inkasso i tråd med gjeldende lovgivning. Dersom du ikke betaler Avgiftene innen forfallsdatoen kan vi fortsette å debitere deg for Avgiftene og gjøre nye forsøk på å gjennomføre betaling til betaling skjer. I fravær av full betaling kan vi også suspendere abonnementet inntil betaling skjer. I tillegg kan Vi alltid si opp abonnementet umiddelbart dersom betalingen er mer enn 10 dager forsinket.

Priser

Våre priser er i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om prisendringer vil bli informert i god tid før endringene trer i kraft.

Porto- og ekspedisjonsgebyr

Porto- og ekspedisjonsgebyr er inkludert i prisen, både når varen sendes til deg eller ved retur. Uavhentede bestillinger på postkontoret kan ha en returkostnad tilsvarende Postens gjeldende satser.

Angre – og returrett

Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din første forsendelse. Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon må du dekke dette verditapet. Ved bruk av angreretten vil vi dekke kostnaden ved å sende varen i retur. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet som fulgte med på førstegangsbestillingen.

De påfølgende varer i abonnementsavtalen er identisk med den første varen. Det er således ikke angre- og returrett på de varer du mottar etter den første pakken. Om du ikke ønsker flere forsendelser må du avbestille innen angitt frist på siste faktura (se dato for endringsfrist på forsiden av fakturaen). Er frist for endring overskredet, betyr det at neste pakke i ditt abonnement allerede er sendt fra oss, og endringen vil da tre i kraft ved neste forsendelse. Forsendelser som returneres til Boostamins via postoppkrav vil ikke bli hentet.

Reklamasjon

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen. Reklamasjonsretten er begrenset til varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen forutsatt at riktig lagring er fulgt. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil og mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon, må du kontakte Kundeservice.

Personopplysninger

Les mer her

Kundeservice

Du når kundeservice via vårt kontaktskjema på nettsidene eller e-post til kontakt@boostamins.no. Vår kundeservice har lang erfaring med våre produkter og kan derfor lett svare deg på dine spørsmål. For informasjon om våre klage- og erstatningsordninger i forbindelse med reklamasjon og/eller angre- og returrett kontakt Kundeservice.

Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler. Rett verneting er Oslo tingrett.

Forbehold og ansvarsbegrensninger

Boostamins tar forbehold om driftsstans eller uriktige priser, forårsaket av forhold utenfor vår kontroll, herunder tekniske problemer, inkludert, men ikke begrenset til, strømbrudd, overbelastning og sabotasje. Boostamins tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil, merverdi- og øvrige avgiftsendringer samt leveringsproblemer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker. Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Følg anbefalt dosering på pakken.

Endring av vilkårene

Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Avtalen mellom partene innebærer i så fall at du aksepterer oppdaterte avtalevilkår. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkår sammen med første ordinære forsendelse.

Klager

Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice. Hvis vi mislykkes i å finne en løsning, kan du sende en klage til Forbrukertilsynet, Skippergata 8-10, 0152 Oslo, eller gå inn på forbrukerradet.no og bruk deres elektroniske klageskjema. Du kan også bruke EU-kommisjon- ens online klageportal selv om denne fortrinnsvis vil være relevant dersom du er en forbruker bosatt utenfor Norge. Du finner klageportalen på https://webgate.ec.europa.eu/odr.